Patirtis


Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – tai patikimas ir efektyvus būdas, padedantis kiekvienam daugiabučio namo gyventojui atlikti savo pareigą – pasirūpinti turimu turtu. Būsto atnaujinimas kiekvienam gyventojui leidžia sumažinti šildymo išlaidas, suteikia naują gyvenimo kokybę bei komfortą ir pakelia turimo turto vertę.

2012 metais 122-oji daugiabučių namų savininkų bendrijos "PROGRESAS" nariai/butų savininkai (daugiabutis gyvenamasis namas, adresu Minties g. 2) priėmė teigiamą sprendimą, dėl dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje pagal JESSICA. Programos administratoriumi buvo pasirinkta UAB „CASTRADE SERVICE“.

UAB „CASTRADE SERVICE“ organizuodama daugiabučio namo, adresu Minties g. 2, atnaujinimo (modernizavimo) programos procesą, sėkmingai atliko šiuos veiksmus:
  • investicinio plano parengimas, viešasis aptarimas bei suderinimas su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;
  • investicijų plano patvirtinimas 122-oji daugiabučių namų savininkų bendrijos "PROGRESAS" narių/butų savininkų susirinkime;
  • įvykdytas konkursas bei išrinkta įmonė dėl techninio projekto parengimo (gautas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros pritarimas);
  • įvykdytas konkursas bei išrinkta įmonė dėl statybos techninės priežiūros paslaugų statybos rangos darbams (gautas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros pritarimas);
  • paraiškos dėl kredito pateikimas bankui pateikimas bei gautas banko teigiamas sprendimas dėl kredito suteikimo;
  • techninio projekto parengimas;
  • rangos sutarties su Statybos įmone pasirašymas;
  • vykdomų renovacijos darbų kontrolė;
  • pastatas priduotas valstybinei komisijai.

Kontaktai

UAB Admeo
Perkūnkiemio g. 47-106,
LT-12101, Vilnius
Tel: 8 (5) 2316378
Mob.tel: +370 679 18981
E.paštas: info@admeo.lt